Syyskokous 2022

24Mar18:00Syyskokous 2022

Tapahtuman tiedot

Seuran sääntömääräinen syyskokouspidetään keskiviikkona 10.11.2021 klo 18:00 alkaen Seuramajalla.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi mahdolliset muutokset seuran ja Tampereen Kaupungin välisiin sopimuksiin.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt
2) valitaan pöytäkirjan tarkistajat
3) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
4) vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta seuraavalle kalenterivuodelle
5) vahvistetaan johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkiot
6) valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut johtokunnan jäsenet
7) valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
8) päätetään johtokunnan avuksi asetettavista ja johtokunnan alaisuudessa toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan johtokunnalle valtuudet jäsenten valitsemiseen
9) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin
10) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat

Tervetuloa

Aika

(Torstai) 18:00

Paikka

Seuramaja