Sarjakilpailusäännöt

SARJAKILPAILUSÄÄNNÖT

1. Kilpailusarjassa on kuusi erillistä osapurjehdusta.

2. Osapurjehduksissa noudatetaan Näsijärven kiinteiden ratojen yleisiä purjehdusohjeita

3. Peruutettu tai keskeytetty osapurjehdus purjehditaan järjestävän seuran ilmoittamana päivänä. Mikäli peruutus johtuu kilpailevien veneiden vähyydestä ( vähintään 3 venettä/luokka), uuden kilpailun järjestämisvelvoitetta ei ole. Tällöin koko osapurjehdus mitätöidään ko. luokan osalta ja luokan yhteistuloksia laskettaessa otetaan huomioon kaikki purjehditut osapurjehdukset.

4. Kilpailussa käytetään purjehduksen kilpailusääntöjen liitteen A".2 mukaista sijalukupistejärjestelmää. Jokaisen veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista osapurjehduksista saamien pisteiden summa, josta vähennetään huonoin tulos pois. Pienin yhteispistemäärä voittaa.

Vene, jota ei voida kirjata kilpailevaksi veneeksi, saa sen sijaan pisteet, joka on yhtä kuin kilpailusarjaan ilmoittautuneiden lukumäärä yhdellä lisättynä. Kaikki muut veneet, myös vene joka on tullut maaliin ja sen jälkeen luopunut kilpailusta tai jonka purjehdus on hylätty, saavat sen sijaan pisteet, joka on yhtä kuin kyseisessä purjehduksessa kilpaileviksi kirjattujen veneiden lukumäärä yhdellä lisättynä.

Kun kahden tai useamman veneen kokonaispistemäärä on sama, ratkaistaan tulos eniten ensimmäisiä sijoja saaneen veneen hyväksi. Jos veneillä on yhtä monta ensimmäistä sijaa, ratkaisee toisten jne. sijojn lukumäärä niissä purjehduksissa, joista kokonaispisteet lasketaan.

5. LYS-veneet kilpailevat eri osapurjehduksissa yhtenä luokkana (LYS kaikki). LYS-veneet jaetaan kahteen luokkaan (...1.07 ja 1.08 ) vasta kokonaispisteiden laskemisen jälkeen. Kokonaispisteitä laskettaessa LYS-veneet luokitellaan siihen sarjaan, johon ne LYS-toimikunnan julkaiseman taulukon mukaan perusvarusteisena kuuluvat. Mikäli vene haluaa kilpailla jossakin osapurjehduksessa poikkeavasti varustettuna, kilpailuun tulee ilmoittautua vähintään 96 tuntia ennen ko. kilpailun ensimmäistä lähtöä.

6. Järjestävä seura jakaa luokkien voittajille palkinnot järjestämistään osapurjehduksista H-, HAI- ja LYS- (kaikki). Kiertopalkinto jaetaan kokonaiskilpailun voittajalle H-, ja LYS-luokissa. HAI- luokan kiertopalkinnot ovat suljetut ja ne jaetaan seurojen (N ja TAPS) parhaiten sijoittuneille veneille.

Kokonaiskilpailun sijoituspalkinnot jakaa kukin seura omille veneilleen koko kilpailusarjassa kuhunkin luokkaan osallistuneiden veneiden lukumäärän mukaisesti. LYS-luokissa kokonaiskilpailun sijoituspalkinnot jaetaan kummallekin luokalle erikseen.