Rauhaniemen sataman jätehuoltosuunnitelma

Taustaa

Näihin ohjeisiin on koottu käytännön asioita, joita meidän on huomioitava jätteiden käsittelyssä veneillessämme ja seuran satamassa toimiessamme. Seuraamme velvoittavat useat lait ja asetukset, sekä Tampereen kaupungin satamajärjestys. Erityisesti Merenkulun ympäristönsuojelulaki on vuoden 2021 muutoksilla laajentunut koskemaan yli 25 venepaikkaa tai talvitelakointipaikkaa koskevaksi.

Ennen kaikkea tavoitteena on, että toimintamme aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja vesistöön.

Rauhaniemen satama

Vene 71 ry:n hallinnassa oleva Rauhaniemen satama koostuu kahdesta osasta:

 • ”Vanha puoli”, Rauhaniemenreitti 9
 • ”Uusi puoli”, Rauhaniemenreitti 13-15


Venepaikkoja seuralla on 75 kappaletta. Veneiden talvisäilytys tapahtuu sekä uuden että vanhan puolen aidatulla hiekkakentällä, sekä uuden puolen aallonmurtajalla. Talvisäilytystilaa on noin 60 veneelle. Satamamestarina toimii Juha Järvinen. Jätehuollon vuosittainen kustannus seuralle on noin 1500 EUR ja se on huomioitu jäseniltä kerättävissä venepaikka- ja telakointimaksuissa.

Yleisiä toimintaohjeita ja huomioitavia asioita

 • Talvisäilytysalueilla veneitä ei saa pestä liuottimia sisältävillä pesuaineilla. Liuottimia voi käyttää pienelle alueelle pesun jälkeen ja hankaukseen käytetty trasseli, rätti tms. tulee viedä kiinteälle öljyjätteelle tarkoitettuun astiaan.
 • Veneiden pesuun tarkoitettuja pesuaineita voidaan käyttää telakoituna olevien veneiden pesuun edellyttäen, että valumavesi imeytyy maaperään.
 • Myrkkymaalien käyttäminen veneiden pohjassa on järvillä kiellettyä ja tarpeetonta. Myrkkymaalit ovat erittäin myrkyllisiä vesieliöille.
 • Kovan myrkkymaalin maalaaminen tai sen lisääminen on kiellettyä. Jos vene on tuotu mereltä ja siinä on kova myrkkymaali, sitä ei tarvitse poistaa ennen kuin pohjan maalaus on muutenkin ajankohtainen.
 • Veneiden pohjamaali on poistettava tiiviillä alustalla siten, että maalijäte saadaan kerättyä talteen. Jäte on toimitettava maalijätteelle tarkoitettuun keräysastiaan.
 • Pidä satama-alue siistinä, älä jätä lojumaan roskia, jätteitä, jäteöljykanistereita, glykolikanistereita, maalipönttöjä tms.
 • Jos havaitset jätehuoltoon liittyviä puutteita tai ongelmia, ilmoita niistä satamamestarille. Myös seuran WhatsApp -ryhmä on osoittautunut hyväksi tiedotusvälineeksi ja tieto tavoittaa suuren osan jäsenistä.
 • Tarvittaessa seuran toimesta järjestetään siivoustalkoot ja jätelava satamaan.

Toimintaohjeita vahingon sattuessa

Uuden puolen rakennuksen päätyvarastosta löytyy öljynimeytysturvetta ja öljynimeytyshuopaa. Turvetta tulee käyttää, jos maahan valuu öljyä tai liuottimia esim. konehuoltojen yhteydessä.  Käyttö: ota riittävästi turvetta ja levitä se öljyn päälle, anna öljyn tai liuottimen imeytyä ja kerää lapiolla jätesäkkiin. Toimita öljyinen turve Naistenlahteen, Satamatoimiston vieressä olevaan jätepisteeseen, jossa on kiinteille öljyjätteille oma astia. Öljynimeytyshuopaa voidaan käyttää ennaltaehkäisevästi konehuoltojen yhteydessä.  Käyttö: Ota rullasta muutama arkki huopaa veneeseesi ja suojaa sillä huoltojen ajaksi konetila.   

 • Mikäli tankkauksen yhteydessä sattuu vahinko ja pieni määrä polttoainetta pääsee veteen, ei missään tapauksessa saa veteen ruiskutella pesuaineita. Pesuaine vaikuttaa veden pintajännitykseen niin, että polttoaine vajoaa järven pohjaan. Pohjalla polttoaine hajoaa todella hitaasti, voi siirtyä eliöihin ja sieltä edelleen ravintoketjussa ylöspäin. Pieninä määrinä bensiini hajoaa veden pinnalta suhteellisen nopeasti. Dieselöljy haihtuu hitaammin, mutta haihtuu kuitenkin.
 • Soita matalalla kynnyksellä hätänumeroon 112 yhtään isomman vahingon sattuessa, esim. isomman määrän öljyä tai polttoainetta joutuessa veteen tai maahan. Hätäkeskuksessa tilannetta saadaan arvioitua ja toimintaohjeet sen mukaisesti.
 • Mikäli veneestäsi tai esim. öljynvaihdon yhteydessä pääsee öljyä maastoon niin toimi seuraavasti. Aseta imeytysturvetta reilusti maahan tai veteen valuneen öljyn tai polttoaineen päälle. Kerää mahdollisuuksien mukaan öljyinen turve esim. jätesäkkiin ja toimita se Naistenlahden öljyisten jätteiden astiaan. Mikäli maahan on päässyt runsaasti öljyä niin soita 112:een ja kerro tapahtuneesta. Soita myös satamamestarille.

Ohjeet eri jätelajien suhteen

Rauhaniemen satamassa on 2 kpl 660 l sekajäteastioita, sekä uuden että vanhan puolen portin ulkopuolella. Jätepisteet ovat käytettävissä ympäri vuoden. Säiliöt tyhjennetään veneilykauden aikana kerran viikossa, talviaikaan säiliöitä ei tyhjennetä. Säiliöiden tyhjennyksen hoitaa Pirkanmaan jätehuolto.

Septityhjennyspumppu sijaitsee uudella puolella. Huom. vain septisäiliön tyhjentämiseen, ei esim. pilssivesien tms. öljyisten jätteiden tyhjentämiseen. Septisäiliön tyhjennyksen tilaa satamamestari tarpeen mukaan. Säiliön tyhjennyksen hoitaa Remeo.

Seura on sopinut Tampereen satamatoimiston kanssa, että Rauhaniemen venesataman käyttäjät voivat toimittaa satamassa aluksilla syntyvän vaarallisen jätteen läheisessä Naistenlahden satamassa sijaitsevaan vastaanottopisteeseen (Satamatoimiston mökin vieressä). Kyseisessä pisteessä on astiat seuraaville jätteille:

 • Jäteöljyt (pakattuna korkilla suljettuun astiaan).
 • Kiinteät öljyiset jätteet (suodattimet, öljyiset rätit ja trasselit, öljynimeytysaineet, vaseliini).
 • Akut (akkuhappoa sisältävät akut, hyytelöakut)
 • Paristot ja pienakut
 • Maali- ja aerosolijäte (maalit, lakat, spraypullot, liimat, hartsit, kovetteet, silikonit).
 • Liuottimet (ohenteet, tinneri ja tärpätti, bensiini, bensa-vesi-öljyseokset, polttoöljyt, jäähdytinnesteet, vahat, desinfiointiaineet, pesuaineet)


Muuta huomioitavaa:

 • Paristot ja pienakut lajitellaan eri astiaan kuin isommat akkuhappoa sisältävät akut ja hyytelöakut.
 • Vaaralliset nestemäiset jätteet tulee toimitetaan keräyspisteeseen mieluiten alkuperäisissä pakkauksissa tai vaihtoehtoisesti kyseistä kemikaalia kestävässä, tiiviissä suljetussa astiassa, johon on merkitty selkeästi mitä astia sisältää.


Pilssivesien suhteen toimitaan seuraavasti:

 • Mustalahden ja Santalahden satamissa sijaitsee öljyisten jätevesien eli pilssivesien imutyhjennyslaitteisto ja ne ovat veneilijöiden käytettävissä.

Lainsäädäntö ja viranomaisvaatimukset